Evoluția numărului salariaților în marile orașe din România în perioada 2008-2015

0
4258
Evoluția numărului mediu al salariaților în principalele orașe în perioada 2008-2015

Orașele mari atrag noi locuitori nu doar prin oferta de locuri de muncă mai diversificată, ci și prin calitatea mai ridicată a vieții, care tinde să se alinieze la standardele europene.


Evoluția numărului mediu al salariaților în principalele orașe în perioada 2008-2015

[datele privind numărul locurilor de muncă fiind mai greu de obținut acum, evoluția numărului de salariați încadrați poate oferi indicii]

OBSERVAȚII
– datele pentru 2016 încă nu sunt disponibile;
– valorile anuale calculate de INSSE sunt determinate ca medii aritmetice simple: ∑ salariați înregistrați în fiecare zi / Nr. zile ale anului.
– pentru reprezentativitate, graficul compară evoluția numărului de salariați din marile orașe ale țării, poli de dezvoltare urbană și centre economice, cultural-universitare importante.

Criteriile de bază în stabilirea polilor de dezvoltare urbană sunt:
► potenţialul de dezvoltare economică
► capacitate de cercetare-dezvoltare şi inovare (universităţi, institute de cercetări, centre de excelenţă)
► infrastructură de afaceri adecvată
► accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritimă)
► servicii publice oferite
► capacitatea de asociere administrativă

Cea mai bună evoluție dintre toate marile orașele aparține orașului Cluj-Napoca, de la 123.510 salariați în 2010 la 151.777 în 2015, iar Timișoara cea mai drastică scădere de la 149.755 în 2008 la 121. 251 în 2015. 

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cei mai numeroși salariați din România, după București, acesta bucurându-se de o dezvoltare polivalentă și căpătând rolul de cel mai atractiv centru urban din Transilvania și România, după capitală.

Trenduri ascendente au cunoscut toate marile orașe, Timișoara fiind singurul care a cunoscut un declin al numărului mediu de salariați pe ultimii 3 ani de analiză (2012-2015).

O analiză a evoluției numărului mediu de salariați pentru toate marile orașe din România între 2012-2015:

 • Craiova:  de la 91.243 în 2012 la  94.218  (+2975 salariați) 
 • Cluj-Napoca: de la  133. 695 în 2012  la 151.777 în 2015  (+18.082 salariați)
 • Timișoara: de la 138.300 în 2012 la 121.251 în 2015 (-17.049 salariați)
 • Iași: de la 109.627 în 2012 la 113.968 în 2015 (+4341 salariați)
 • Constanța: de la 106.726 în 2012 la 108.449 în 2015 (+1723 salariați )
 • Brașov: de la 91.607 în 2012 la în 2015 101.518 (+9911 salariați)

Clasamentul pe orașele mari în funcție de numărul mediu de salariați (2015)

 1. Cluj-Napoca –  151.777 
 2. Timișoara    –   121.251
 3. Iași              –   113.968
 4. Constanța   –   108.449
 5. Brașov         –   101.518
 6. Craiova        –   94.218

La 1 ianuarie 2016, primele 10 mari oraşe (municipii), din punct de vedere al numărului de persoane cu domiciliul în localitatea respectivă, au fost: Bucureşti (2106144), Iaşi (362142), Timişoara (332983), Cluj-Napoca (321687), Constanţa (317832), Craiova (305689), Galaţi (304340), Braşov (290743), Ploieşti (233663) şi Oradea (222736). sursa: INSSE

O scurtă analiză raportată la municipiul Craiova

Pentru ultimii ani, se poate remarca o tendință de evoluție mai bună decât cazul Timișoarei, ușor mai bună decât al Constanței, similară celei înregistrate de Iași, ușor mai proastă decât cazul Brașovului și semnificativ inferioară tendinței bune de evoluție a Clujului.

Orașele sunt într-o competiție continuă pentru atragerea de noi agenți economici, crearea de locuri de muncă, atragerea de noi rezidenți, studenți, investiții în infrastructură și de turiști.

“În contextul global, un oraș durabil poate concura cu altele numai prin creșterea atractivității economice, fiind singura modalitate de a atrage noi rezidenți și de a cunoaște o dezvoltare durabilă”. Asociația GLOBAL CITY 2020

SURSA: prelucrare a datelor disponibile la http://statistici.insse.ro/shop/ (este necesară crearea unui cont); pași de accesare: TEMPO – HOME > FORTA DE MUNCA > FOM104D

Facebook Comments

LEAVE A REPLY