Achizitie Publica PLIMM Calafat

0
527
  • Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania, Tel/Fax: +40251231175, e-mail: office@plimm.ro., organizează achiziția publică prin procedura simplificată, pe loturi publicată pe site-ul oficial al Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020, interregrobg.eu, secțiunea „Achiziții publice”, subsecțiunea Beneficiari din România, în cadrul proiectului „ Rețeaua de biciclete electrice”, Cod proiect  15.1.1.006, după cum urmează:

Servicii organizare evenimente – (cazare, închiriere sală, catering), Cod CPV 79952000-2, Valoarea estimată a contractului:   148.373,26  RON, fără TVA;

Servicii transport participanți – Închiriere  de autobuze si de autocare cu șofer, Cod  CPV 60172000-4, Valoarea estimată a contractului:   4.516,50 RON, fără TVA

Servicii de interpretariat, Cod CPV 79540000-1,  Valoarea estimată a contractului:     2.258,25 RON, fără TVA,

Servicii de formare – Trainer curs pentru întreținere si reparații biciclete electrice, Cod CPV 80500000-9,Valoarea estimată a contractului: RON, 3.011,02 RON fără TVA

Servicii diverse – Organizare tehnică a tururilor promoționale  E-bike, Cod CPV  98300000-6; Valoarea estimată a contractului:  43.299,14 RON, fără TVA

Locul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor/execuţie a lucrărilor

Principalul loc de prestare : Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Dolj, Romania.

Termenul de finalizare si durata contractului 01.02.2018

Termenul limită de primire a ofertelor: 09.01.2017, ora 13.00

Adresa la care se transmit ofertele:  Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania

Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: conform documentaţiei de atribuire publicata pe site-ul www.interregrobg.eu

Facebook Comments

LEAVE A REPLY