686 de ani de la Bătălia de la Posada – actul de naștere al Țării Românești

0
5935
Bătălia de la Posada
sursa: wikipedia
   Bătălia de la Posada a avut loc între 9 – 12 noiembrie 1330, combatante fiind Țara Românească și Regatul Ungariei. În urma acestei bătălii,Țara Românească a obținut emanciparea de sub tutela coroanei maghiare.
Victoria de la Posada reprezintă actul de naştere al Ţării Româneşti, aşadar, momentul apariţiei primului stat românesc medieval. În acest sens, într-o clasificare a celor mai importante succese militare româneşti din toate timpurile, cea obţinută în noiembrie 1330 de voievodul Basarab I împotriva regelui Carol Robert de Anjou ocupă, cu certitudine, unul dintre locurile de onoare.

___________________________________________________________________

 Bătălia de la Posada
  Anul 1324 îl găsește pe Basarab I sub suzeranitatea lui Carol Robert de Anjou, regele Ungariei. Un an mai târziu, în 1325, domnitorul român cucerește Turnul Severin, ceea ce duce la răcirea relaţiilor cu Regatul Ungar. Prin urmare, doi ani mai târziu, în 1327 Basarab refuză  să mai plătească tributul de vasal, ceea ce îl determină pe regele ungar, la sfatul lui Dionisie (mai târziu ban de Severin), să întreprindă o expediţie de recucerire a teritoriului pierdut şi de pedepsire a vasalului său.
Carol Robert de Anjou şi-a început campania de pedepsire a lui Basarab în luna septembrie a anului 1330, pornind din Timişoara în fruntea unei armate vaste. Iniţial, el a ocupat Banatul de Severin şi cetatea Severinului, după care a început să străbată Oltenia, pârjolită în prealabil de către Basarab, spre Curtea de Argeş. Datorită acestei strategii de apărare, în rândurile armatei invadatoare s-a instalat foametea încă de la intrarea în Ţara Românească.
Pe drum, Carol Robert a primit o solie din partea domnitorului român (ilustrată şi într-una dintre cele trei miniaturi legate de acest subiect ale cronicii pictate de la Viena), care i-a adus o propunere de pace. Domnitorul  îi oferea regelui 7.000 de mărci de argint ca despăgubire, îi ceda cetatea Severinului şi îi trimitea unui fiu la curtea ungară ca garanţie, “numai vă întoarceţi în pace şi vă feriţi de primejdii, că de veţi veni mai încoace, nu veţi scăpa de dânsele”.
Carol Robert de Anjou a refuzat însă oferta şi a răspuns cu aroganţă că Basarab este păstorul tuturor oilor sale şi că îl va scoate de barbă din vizuina lui. În cele din urmă, armata maghiară a ajuns la Curtea de Argeş, pustiită în prealabil, şi a incendiat-o.
Prin tactica folosită de Basarab I inamicul a fost atras într-o vale îngustă şi prăpăstioasă, unde a suferit o înfrângere umilitoare. Documentele vremii menționează două atacuri. Primul, dat în susul văii, ce a oprit înaintarea intruşilor, iar al doilea a însemnat distrugerea lor.
După lupta de 4 zile, 9 – 12 noiembrie 1330, Carol Robert de Anjou a scăpat cu greu, schimbând hainele sale cu ale unui oştean pentru a nu fi recunoscut. S-a reîntors către patrie tot prin Timişoara.
Victoria obținută de Basarab I împotriva trupelor conduse de Carol Robert de Anjou a marcat nașterea statului care va fi cunoscut ulterior drept  Țara Românească.
Deși a beneficiat de o armată de trei ori mai numeroasă, Regele Ungariei a fost nevoit să se recunoască înfrânt la finalul luptei. Mulțumită tacticii folosite, Basarab I a reușit să înfrângă marea armată a Regatului Ungariei, deși trupele sale erau mult mai slab echipate decât soldații lui Carol Robert de Anjou.
Au existat mai multe cronici care au atestat documentar bătălia de la Posada. Una dintre ele este cronica pictată de la Viena (Chronicon pictum, cca. 1360).  De asemenea, bătălia este menționată în cronica lui Johannes de Thurocz (Chronica Hungarorum, cca. 1486), precum și în alte lucrări ungare, poloneze şi germane de acest gen, toate din secolele XV-XVI, ce reproduc în principiu relatarea cronicii vieneze.

De remarcat este faptul ca în toate aceste izvoare nu este menţionat niciodată cuvântul „posadă”, cuvânt ce desemna iniţial un loc greu accesibil şi apărat de elemente naturale sau artificiale.

Surse articol:

  • www.historia.ro
  • http://enciclopediaromaniei.ro/
  • http://www.9am.ro/
Facebook Comments

LEAVE A REPLY