Anunţ de participare pentru contractele de Achizitie

0
789

    Nr. 198 /14.03.2018

Anunţ de participare pentru contractele de ACHIZIŢIE privind:

Servicii organizare evenimente – (cazare, închiriere sală, catering), Cod CPV 79952000-2;

Servicii transport participanți – Închiriere  de autobuze si de autocare cu șofer, Cod  CPV 60172000-4;

Servicii de interpretariat, Cod CPV 79540000-1;

Servicii de formare , Cod CPV 80500000-9;

 1. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania, Tel/Fax: +40251231175, e-mail: office@plimm.ro

 1. Locul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor/execuţie a lucrărilor

Principalul loc de prestare :  diverse localităţi din aria transfrontalieră Dolj-Vidin,;

Natura produselor/categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate/natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării

PLIMM Calafat organizează achiziția publică prin procedura simplificată, pe loturi în cadrul proiectului „Partreneriat transfrontalier pentru ocuparea si mobilitatea forţei de muncă ”, Cod proiect  16.4.2.030, ROBG 196, după cum urmează:

LOT I:

Servicii de organizare evenimente (masă și cazare) Cod CPV 79952000-2:

– Servicii organizare evenimente – sală (incl.sonorizare), coffee break, fotografii, logistică, secretariat, cazare şi masă pentru 3 seminarii cu tema „Oportunităţi de angajre” ( 2 zile si 1 noapte/eveniment), desfăşurate în Calafat, Bechet, Craiova;

– Servicii organizare evenimente – sală (incl.sonorizare), coffee break, fotografii, logistică, secretariat, cazare si masă  pentru 3 cursuri cu tema „Cum să încep o afacere în străinătate” (5 zile si 4 nopţi/eveniment) , desfăşurate în Calafat, Bechet, Craiova;

– Servicii organizare evenimente – sală (incl.sonorizare), coffee break, fotografii, logistică, secretariat, cazare si masă  pentru 3 seminarii cu tema „Cum să îmi găsesc un loc de muncă în străinătate” (5 zile si 4 nopţi/eveniment) , desfăşurate în Calafat, Bechet, Craiova;

LOT II:

Servicii  de transport -Închiriere  de autobuze si de autocare cu șofer, Cod CPV 60172000-4,  se asigură transportul participanților pe ruta Calafat-Vidin si retur, Vidin-Calafat-Bechet si retur, Vidin-Calafat-Craiova si retur;

LOT III :

Servicii de interpretariat Română/Bulgară- cod CPV 79540000-1, pentru 3 seminarii cu tema „Oportunităţi de angajre” ( 2 zile si 1 noapte/eveniment), desfăşurate în Calafat, Bechet, Craiova;

LOT IV :

Servicii de formare – Lector pentru curs cu tema „Cum să încep o afacere în străinătate”  şi  Lector pentru curs cu tema „Cum să îmi găsesc un loc de muncă în străinatate”,Cod CPV 80500000-9,

 

Obiectivul general al proiectului:

Stabilirea unui parteneriat durabil pentru implementarea măsurilor de sprijinire a mobilității forței de muncă în regiune precum si reparația unei clădiri municipale existente în Vidin,  în vederea înființării unui incubator de afaceri pentru susținerea mobilității transfrontaliere a forței de muncă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1:   „Încurajarea intregrarii zonei transfrontaliere în privinta ocupării si mobilităţii forţei de muncă”

 1. Calitatea serviciilor care trebuie prestate/cantităţile de produse care trebuie furnizate

     Oferta va fi făcută in conformitate cu documentația de atribuire.

 

 1. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare/a unor cantităţi suplimentare/a unor lucrări noi similare

Nu este cazul.

 

 1. (pentru contractele de lucrări) În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi

Nu este cazul.

 

 1. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Un operator poate depune oferte pentru mai multe loturi.

 

 

 1. Termenul de finalizare sau durata contractului
 • Mai 2019

Valoarea de achiziţie fără TVA, in lei si euro, la cursul de schimb al BNR la data de lansare a procedurii de achiziţie publică, admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Valoarea estimată a contractului: 231 928,08RON, fără TVA, reprezentând  49 762,50  EUR la cursul BNR valabil in data de 13.03.2018  (1euro=4.6607 RON) pentru Servicii organizare evenimente – [sala (incl.sonorizare), coffee break (3 pauze de cafea/zi), fotografii, logistică, cazare si catering], Cod CPV 79952000-2;

 Valoarea estimată a contractului:   51 472,77 RON, fără TVA, reprezentând 11 044,00  EUR la cursul BNR valabil in data de 13.03.2018  (1euro=4.6607 RON) pentru Servicii transport participanți – Închiriere  de autobuze si de autocare cu șofer, Cod  CPV 60172000-4;

 

Valoarea estimată a contractului:     6 579,79  RON, fără TVA, reprezentând  1 411,76   EUR la cursul BNR valabil în data de 13.03.2018  (1euro=4.6607 RON)  pentru Servicii de interpretariat Română/Bulgară – cod CPV 79540000-1;

 

Valoarea estimată a contractului:    33 557,04  RON fără TVA, reprezentând  7 200,00 EUR la cursul BNR valabil în  data de 13.03.2018  (1euro=4.6607 RON)  pentru Servicii de formare , Cod CPV 80500000-9;

 

Se interzice depunerea ofertelor alternative.

 

 • Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire:

 

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania, Tel/Fax.: +40251231175, e-mail: office@plimm.ro de pe site-ul Programului www.interregrobg.eu sau la datele de contact ale achizitorului : Tel: +40251231175, e-mail office@plimm.ro

 

 • Informatii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificari la documentatia de atribuire

La datele de contact ale achizitorului:  Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania, Tel/fax: +40251231175, e-mail: office@plimm.ro

 

 • Termenul limită de primire a ofertelor: 28.03.2018, ora 13.00
 1. adresa la care se transmit ofertele: Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania
 2. limba sau limbile în care trebui redactate ofertele: oferta va fi redactată in limba română

 

 • Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.03.2018, ora 16:00, la sediul Patronatului Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat din Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Calafat, Județ Dolj, Romania.

 

 

 • Dacă este cazul, garanţiile solicitate:

  Nu este cazul.

 

 

 1. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Partreneriat transfrontalier pentru ocuparea si mobilitatea fortei de muncă Cod proiect  16.4.2.030, ROBG 196, din cadrul Programului Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020.

 

 1. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: conform documentației de atribuire
 2. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: conform documentaţiei de atribuire publicata pe site-ul www.interregrobg.eu

 

 1. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitaților minime impuse: conform documentației de atribuire publicată pe site-ul www.interregrobg.eu.

 

 1. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor

 

 1. Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

 

 1. Conditii / limite privind subcontractarea: NU

 

 1. Alte informații: conformitatea cu documentația de atribuire publicata pe site-ul www.interregrobg.eu

 

 

 

Președinte,

Ionel Dumitrescu

Facebook Comments

LEAVE A REPLY